Tandmottagningen

På tandmottagningen tar vi emot hundar och katter samt i viss mån kaniner och marsvin som har problem ifrån munhålan. Vi behandlar t.ex. tandsten, tandlossning och tandextraktioner m.m. Vi använder oss av ultraljudsscaler och tandunit vid tandbehandlingar och undersöker alltid alla tänder i samband med behandlingen. Vi kompletterar undersökningen med digital tandröntgen där vi finner det nödvändigt.

Våra patienter är alltid sövda vid våra tandbehandlingar och hundar och katter är intuberade och kopplade till ett slutet system enligt de rekommendationer som den veterinärmedicinska smådjurssektionens NORMgrupp i Sverige har tagit fram. Vi är medlemmar i Svenska Sällskapet för Djurtandvård